Nacido en Siria (Doc)

“Nacido en Siria”  é un documental que fala de como catro millóns de nenos tiveron que abandonar os seus fogares debido a guerra civil de Siria. Cóntanse as vivencias deses nenos a través de sete historias de sufrimento e desesperación, pero tamén de superación, inocencia, coraxe e esperanza.

O director Hernán Zin é un reporteiro de guerra que percorre o mundo buscando achegar ao público a realidade que nos falta nas nosas vidas. Esa realidade que os propios medios encargáronse de que non coñezamos nin un mínimo. Encárganse de que parezamos que estamos informados, pero conseguen que nos esquezamos de que hai un problema non tan lonxe das nosas casas, un problema que non fai tanto sufriu Europa e que parece que xa o esquecemos.

Este documental fainos pensar, reflexionar… Estes nenos perderon a súa infancia e nunca a poderán recuperar.

“Pensabamos que o máis difícil era cruzar o mar… pero equivocabámonos”- di un dos nenos do documental. Fincados en campos de refuxiados, sen solucións e en condicións infrahumanas, cando chegan a países como Alemaña dependen de que se lles conceda o visado de refuxiados.  Non conseguen alugueres, sofren o repudio da sociedade, os nenos sofren *bullying por parte dalgúns compañeiros…Imaxinámonos nós percorrendo case 4000km, fuxindo dunha guerra e que nos traten coma se non fósemos persoas?

Todo o mundo debería ver este documental para reflexionar na realidade non tan afastada a nós.

No canto de chamarnos “países desenvoltos” tiñamos que chamarnos países “deshumanizados”.


“Nacido en Siria”  es un documental que habla de cómo cuatro millones de niños tuvieron que abandonar sus hogares debido la guerra civil de Siria. Se cuentan las vivencias de esos niños a través de siete historias de sufrimiento y desesperación, pero también de superación, inocencia, coraje y esperanza.

El director Hernán Zin es un reportero de guerra que recorre el mundo buscando acercar al público la realidad que nos falta en nuestras vidas. Esa realidad que los propios medios se han encargado de que no conozcamos ni un mínimo. Se encargan de que parezcamos que estamos informados, pero consiguen que nos olvidemos de que hay un problema no tan lejos de nuestras casas, un problema que no hace tanto sufrió Europa y que parece que ya lo hemos olvidado.

Este documental nos hace pensar, reflexionar… Estos niños perdieron su infancia y nunca la podrán recuperar.

“Pensábamos que el más difícil era cruzar el mar… pero nos equivocábamos”- dice uno de los niños del documental. Afincados en campos de refugiados, sin soluciones y en condiciones infrahumanas, cuando llegan a países como Alemania dependen de que se les conceda el visado de refugiados.  No consiguen alquileres, sufren el repudio de la sociedad, los niños sufren bullying por parte de algunos compañeros…¿Nos imaginamos nosotros recorriendo casi 4000km, huyendo de una guerra y que nos traten como si no fuésemos personas?

Todo el mundo debería ver este documental para reflexionar en la realidad no tan lejana a nosotros.

En vez de llamarnos “países desenvueltos” teníamos que llamarnos países “deshumanizados”.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s