Amelia Earhart. Coraxe e valor.

Amelia Earhart naceu en Atchinson ( Kansas, Estados Unidos) en 1898 e desapareceu no Océano Pacífico o 2 de xullo de 1937. Cursou os seus estudos superiores na Universidade de Columbia (Nova York) e completou a súa formación nos cursos de verán da Universidade de Harvard. Durante a Primeira Guerra Mundial serviu como enfermeira nun hospital de campaña canadense e posteriormente traballou como asistente social en Boston ( Massachussetts).Desde que era pequena sempre tivo un espírito aventureiro e audaz. Xogaba sempre cos nenos, o cal non estaba moi ben. Gustáballe recortar noticias sobre mulleres famosas que sobresaísen en actividades que no común fosen homes.
As súas primeiras clases de aviación foron dadas por outra piloto pioneira, Neta Snook. Snook foi a primeira muller aviadora en Iowa, a primeira muller estudante aceptada na Escola Curtiss de voo en Virginia (despois de ser rexeitada en primeiro lugar polo seu sexo), a primeira muller en ter o seu propio negocio da aviación e a primeira muller en dirixir un campo de aviación comercial.

En 1922, Earhart conseguiu o seu primeiro récord de altitude ao voar a 4267 m de altura. En 1923 conseguiu a licenza de piloto da Federación Aeronáutica Internacional. En 1928 converteuse na primeira muller en realizar como pasaxeira a travesía do Atlántico (3200km), comandado leste por Wilmer Stultz e Lois Gordon. En maio de 1932 realizou en solitario a travesía do Atlántico, ademais, estableceu unha nove marca de velocidade cando alcanzou Irlanda en 13 h 45 min.
Amelia foi a primeira muller que foi galardoada polo Congreso de Estados Unidos coa Cruz Distinguida de Voo. Un dos voos que había sempre concluído en desastre, Honolulú ( Hawai)- Oakland ( California), foi rematado en solitario e con éxito por ela en xaneiro de 1935. A distancia é superior á de Estados Unidos e Europa. A finais dese mesmo ano estableceu un novo récord de velocidade, voando sen escalas entre Cidade de México e Nova York en algo máis de catorce horas.
En 1937, Amelia Earhart anunciou que tentaría dar a volta ao mundo utilizando unha ruta distinta. Ata lestes momentos as viaxes facíanse en etapas curtas polo ceo do hemisferio norte. Frederick J. Noonan e Earhart tentaría, xunto ao seu copiloto e navegante, o capitán estadounidense Frederick J. Noonan, circunvolar o globo seguindo a liña do ecuador, nun bimotor Lockheed Electra 10-E.
En trinta días completaron 33.000 km. Tras un temporal, o 2 de xullo o seu avión desapareceu. A día de hoxe descoñécese como e onde se produciu o accidente. Hai numerosas teorías e máis en alguén tan valorado pola opinión público como eran Amelia e o seu copiloto. A versión oficial foi que, por falta de combustible, o aparello caeu sobre o Pacífico antes de chegar á illa de Howland. Isto débese a que o último contacto por radio que se ten cos tripulantes de Electra foi cun gardacostas desta illa á que se lle comunicou que aínda non divisaban a illa e que se estaban quedando sen combustible.

Hai unha segunda teoría. Esta está baseada no achado de restos humanos e da fuselaxe de difícil identificación, sostén que o avión fixo unha aterraxe forzoso na illa Nikumaroro (unha das Illas Fénix, actualmente pertencentes á República de Kiribati), e que Earhart e Noonan sobreviviron durante algún tempo como náufragos na illa.

Non sabemos que ocorreu pero si que esta muller loitou contra os estereotipos e a sociedade que lle rodeaba para poder ser quen quixo ser.
O seu nome sempre nos lembrará a coraxe, valentía e forza.

—————————————————————————————————————————————–

Amelia Earhart nació en Atchinson (Kansas, Estados Unidos) en 1898 y desapareció en el Océano Pacífico el 2 de julio de 1937. Cursó sus estudios superiores en la Universidad de Columbia (Nueva York) y completó su formación en los cursos de verano de la Universidad de Harvard. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como enfermera en un hospital de campaña canadiense y posteriormente trabajó como asistente social en Boston (Massachussetts).Desde que era pequeña siempre tuvo un espíritu aventurero y audaz. Jugaba siempre con los niños, lo cual no estaba muy bien. Le gustaba recortar noticias sobre mujeres famosas que sobresaliesen en actividades que en lo común fueran hombres.
Sus primeras clases de aviación fueron dadas por otra piloto pionera, Neta Snook. Snook fue la primera mujer aviadora en Iowa, la primera mujer estudiante aceptada en la Escuela Curtiss de vuelo en Virginia (después de haber sido rechazada en primer lugar por su sexo), la primera mujer en tener su propio negocio de la aviación y la primera mujer en dirigir un campo de aviación comercial.
En 1922, Earhart consiguió su primer récord de altitud al volar a 4267 m de altura. En 1923 consiguió la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional. En 1928 se convirtió en la primera mujer en realizar como pasajera la travesía del Atlántico (3200km), comandado este por Wilmer Stultz y Lois Gordon. En mayo de 1932 realizó en solitario la travesía del Atlántico, además, estableció una nueve marca de velocidad cuando alcanzó Irlanda en 13h 45min.

Amelia fue la primera mujer que fue galardonada por el Congreso de Estados Unidos con la Cruz Distinguida de Vuelo. Uno de los vuelos que había siempre concluido en desastre, Honolulú (Hawai)- Oakland (California), fue rematado en solitario y con éxito por ella en enero de 1935. La distancia es superior a la de Estados Unidos y Europa. A finales de ese mismo año estableció un nuevo récord de velocidad, volando sin escalas entre Ciudad de México y Nueva York en algo más de catorce horas.
En 1937, Amelia Earhart anunció que intentaría dar la vuelta al mundo utilizando una ruta distinta. Hasta estes momentos los viajes se hacían en etapas cortas por el cielo del hemisferio norte. Frederick J. Noonan y Earhart intentaría, junto a su copiloto y navegante, el capitán estadounidense Frederick J. Noonan, circunvolar el globo siguiendo la línea del ecuador, en un bimotor Lockheed Electra 10-E.

En treinta días completaron 33.000 km. Tras un temporal, el 2 de julio su avión desapareció. A día de hoy se desconoce como y donde se produjo el accidente. Hay numerosas teorías y más en alguien tan valorado por la opinión público como eran Amelia y su copiloto. La versión oficial fue que, por falta de combustible, el aparato cayó sobre el Pacífico antes de llegar a la isla de Howland. Esto se debe a que el último contacto por radio que se tiene con los tripulantes de Electra fue con un guardacostas de esta isla a la que se le comunicó que todavía no divisaban la isla y que se estaban quedando sin combustible.

Hay una segunda teoría. Esta está basada en el hallazgo de restos humanos y del fuselaje de difícil identificación, sostiene que el avión hizo un aterrizaje forzoso en la isla Nikumaroro (una de las Islas Fénix, actualmente pertenecientes a la República de Kiribati), y que Earhart y Noonan sobrevivieron durante algún tiempo como náufragos en la isla.

No sabemos que ocurrió pero sí que esta mujer luchó contra los estereotipos y la sociedad que le rodeaba para poder ser quién quiso ser.
Su nombre siempre nos recordará a coraje, valentía y fuerza.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s